Iaith Fyw: Y Gynhadledd Fawr

Dydd Iau, 4 Gorffennaf 2013
Canolfan Gynadledda Medrus, Prifysgol Aberystwyth

Agenda

09:30amCyrraedd, cofrestru a phaned

10:00amGair o groeso gan y Cadeirydd
Rhodri Llwyd Morgan

10:15amPrif Weinidog Cymru, Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones

10:30amCefnogi cymunedau a rhwydweithiau Cymraeg

10:45amAstudiaeth achos
Dyfed Edwards, Cymdeithas Llywodraeth Leol
Cymru

10:55amTrafodaethau grŵp

11:45amPanel holi

12:30pmCinio a rhwydweithio

13:30pmCefnogi unigolion i fyw eu bywydau yn y Gymraeg

13:40pmAstudiaeth achos
Owain Gruffydd, Menter Bro Dinefwr

13:50pmTrafodaethau grŵp

14:45pmPanel holi

15:30pmGair i gloi

16.00pmCau